×

Combo 3 Mayu - 27 Peças
R$ 158,00


Sashimi: 4 sake, 3 maguro
sushi: 4 sake, 2 ebi, 2 maguro, 2 shiromi, 1 dupla sushi skin. Sushis especiais: 4 sushi mayu, 4 tako spicy,